Noen øyeblikk i historien kan endre et helt land for alltid, og det er slike øyeblikk som også får mest oppmerksomhet i historiebøkene. Det er disse storslåtte omveltningene, konfliktene og fremskrittene som varig har forandret samfunnet – også for oss om lever mange år senere. Alle fremstillinger av historien er subjektive i større eller mindre grad, men her skal vi prøve å trekke frem noen av de mest avgjørende øyeblikkene i den norske historien. 

872 – Norge samles under en konge

Ved slaget i Hafrsfjord samlet kong Harald Hårfagre Norge som ett rike. Det betyr ikke at hele landområdet som utgjør Norge i dag var under Hårfagres kontroll, og sannsynligvis er år 872 heller ikke helt riktig årstall, men uansett har denne hendelsen stor betydning. Harald Hårfagre regnes som den første norske kongen, og det er på mange måter her Norges historie begynner.

995 – Kristendommen kommer til Norge

Allerede i år 995 kom kristendommen til Norge. Det var Olav Trygvasson som tok med seg kristendommen til Norge, etter at han var blitt døpt i England. Bare noen år senere, i år 1000, falt Olav i slaget ved Svolder.

1263 – «Norgesveldet» og Norge som stormakt

Vi gjør et lite hopp helt frem til 1263, for å rekke å nå moderne tid. Ved denne tiden hadde Norge kontroll over både Bohuslän, Jämtland og Härjedalen i dagens Sverige, og dessuten både Island, Shetland og Orknøyene. På mannssiden døde den norske kongeslekten ut i 1319, og som følge av det begynte en lang periode med forskjellige unioner.

1814 – Grunnloven

Alle nordmenn kjenner årstallet 1814, da den norske grunnloven ble undertegnet den 17. mai. Det var etter Kielfreden som Danmark ga fra seg Norge til Sverige, men det medførte til syvende og sist tilnærmet uavhengighet for Norge i unionen med Sverige.

1905 – Unionsoppløsning

I 1905 ble til slutt unionen med Sverige oppløst, og etter to folkeavstemninger ble også Kong Haakon 7. Norges konge. Allerede i 1901 og 1907 hadde dessuten noen kvinner stemmerett, og i 1913 ble alminnelig stemmerett innført også for kvinner.

Anders Beer Wilse, Public domain, via Wikimedia Commons

1940 – Okkupasjon

Den 9 april 1940 er en mørk dato i norsk historie, da Tyskland invaderer landet. Etter omtrent to måneder hadde tyskerne kontroll over hele Norge, og de beholdt kontrollen helt til frigjøringen i 1945. Kong Haakon nektet å overgi seg, og oppholdt seg etter flukten i London sammen med eksilregjeringen under krigen.

1945 – Frigjøringen

I 1945 var andre verdenskrig endelig over, og den 8. mai feires som Norges frigjøringsdag. Kronprins Olav ankom Norge allerede den 13. mai, og Kong Haakon returnerte til landet den 7. juni. Hvert år på denne dagen hedres norske veteraner.

1969 – Oljeeventyret begynner

Tiden etter andre verdenskrig var preget av gjenoppbygging og etablering av velferdsstaten. Denne utviklingen fikk et svært stort løft den 23. desember 1969, da oljeselskapet Phillips informerte norske myndigheter om at de hadde funnet oljefeltet som fikk navnet Ekofisk. Dette funnet markerer på mange måter starten på det norske oljeeventyret, og med det også mange sider ved det moderne Norge i 2022.