Det er mange nordmenn som drømmer om å være sin egen sjef, med alle de fordeler som følger med det. Samtidig er det en god del ting du må være klar over hvis du skal jobbe som frilanser i Norge. Det er viktig å huske på for eksempel pensjon, skatt og eventuell moms – selv om disse temaene kanskje ikke er de aller mest spennende.

Er du frilanser eller ikke?

Til å begynne med er det viktig å prøve å avklare begrepet «frilanser». I Norge definerer noen myndigheter det som en mellomting mellom selvstendig næringsdriver og arbeidstaker. Det vil si en person som påtar seg oppdrag, men ikke er ansatt. Begrepet «oppdragstaker» benyttes også.

En faktor gjør bildet litt mer komplekst: Skatteetaten benytter ikke begrepet frilanser i det hele tatt, men i utgangspunktet bare enten lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende. Samtidig benytter NAV begrepet frilanser, i forbindelse med sosiale rettigheter. En frilanser har faktisk noen flere rettigheter i den forbindelse.

I tillegg er det også slik at myndighetene opererer med et sett med kriterier for hva som utmerker en frilanser, men samtidig opplyser de at en slik liste ikke er fullstendig – og at de forskjellige elementene må vurderes samlet. Oppsummert: bildet er komplekst, og noen situasjoner vil være uklare. Det aller viktigste er at du har et bevist forhold til om du er frilanser, selvstendig næringsdrivende eller lønnsmottaker. Hvis du har det, og hele tiden spiller med åpne kort overfor Skatteetaten og andre myndigheter, vil det meste løse seg.

Skatt og moms – ekstremt viktige temaer

Alle nordmenn må betale skatt, og det gjelder også frilansere. I utgangspunktet vil skatteregimet for en frilanser ligne relativt mye på det til en vanlig lønnsmottaker. Hvis moms ikke er en faktor, er det for eksempel i noen situasjoner helt enkelt mulig å føre opp inntekter direkte i den vanlige skattemeldingen. I en slik situasjon er det likevel ekstremt viktig å passe på å beholde kontroll over skyldig skatt gjennom året, og legge opp til betaling av forskuddsskatt.

Moms er et komplekst tema, som gjelder frilansere som sender fakturaer til kunder. Dessuten er det enkelte områder som er fritatt for moms, for eksempel tjenester som leveres til utlandet. Det kan være fornuftig å spørre enten myndighetene eller en profesjonell part om hjelp.

Ikke glem pensjon og trygderettigheter

Korrekt beregning og avsetning av midler til skatt og moms er svært viktig for privatøkonomien her og nå, men hva med pensjon og fremtidig økonomi? Som frilanser har du ikke en arbeidsgiver som betaler inn til pensjonsordninger, eller som betaler for forsikringer.

Samtidig kan det, avhengig av hvilken organisasjonsform du har valgt, være at du opptjener pensjon i det ordinære systemet – følg med på tallene dine hos NAV. Dessuten er det svært viktig å ha et forhold til både egen pensjonssparing og økonomisk trygghet ved for eksempel sykdom. En mengde forskjellige faktorer påvirker hva du velger å prioritere når det gjelder disse områdene, det aller viktigste er å ha et forhold til at ting faktisk kan skje: du kan bli syk, eller av andre grunner ikke kunne tjene penger i en periode.

Organisasjonsform, skatt, moms, pensjon og trygderettigheter er kanskje ikke det du har gledet deg til å drive med som frilanser, men med disse tingene på plass kan du ha fullt fokus på å skape verdier – samtidig som du er din egen sjef.