Den globale pandemien forårsaket av viruset Covid-19, med en rekke forskjellige varianter, har preget hele verden under 2020 og 2021. I begynnelsen av 2022 er det tegn til at situasjonen vil kunne normaliseres i løpet av relativt kort tid, særlig takket være at den nye Omikron-varianten fremstår som en mildere utgave. Den er dessuten åpenbart mer smittsom, noe som samlet vil kunne lede til at mange vil gå igjennom sykdom uten alvorlige konsekvenser. Det vil ta mange år før noen kan danne seg et fullstendig bilde av hva som egentlig skjedde i Norge under pandemien, men hvordan har landet prøvd å håndtere situasjonen så langt?

Restriksjoner – innenlands og ved grensen

Norge har fulgt den samme strategien som mange andre land gjennom pandemien, med hovedmål å «flatten the curve» for å unngå å overbelaste helsevesenet. Målt i antall døde kan det fremstå som at Norge har kommet seg relativt lett igjennom pandemien, i hvert fall sammenlignet med mange andre land.

Norge innførte tidlig restriksjoner for innreise til Norge. Det skapte blant annet en anspent situasjon med nabolandet Sverige, med tanke på konsekvensene for både handle og reiser over grensen. I en lang periode fremstå også denne strategien som vellykket, da Norge opplevde relativt begrenset «import-smitte».

Innad i Norge har skoler vært stengt i perioder, særlig under våre 2020. Dessuten har myndighetene gitt påbud om hjemmearbeid i lange perioder, sammen med påbud eller anbefalinger om avstand, bruk av munnbind og andre tiltak når det gjelder for eksempel håndhygiene. Særlig i 2020 var også større butikker og kjøpesentre stengt i perioder, og dessuten har servering av alkohol blitt begrenset noe.

Det norske helsevesenet – belastning og vaksinasjon

Det norske helsevesenet har selvfølgelig gjennomgått en tøff periode under pandemien, med til tider høyt belegg på intensivavdelinger. Likevel har det ikke oppstått uløselige utfordringer, verken i begynnelsen av pandemien eller senere. Situasjonen var særlig uoversiktlig i begynnelsen av 2020, og for eksempel så bestilte de norske myndighetene en type svært enkelt manuell respirator – tiltenkt en situasjon der den vanlige respirator-kapasiteten ikke ville være tilstrekkelig. Så sent som desember 2021 ble det også uttrykt uro fra fagetatenes side om at helsevesenet kunne bli sterkt overbelastet som følge av den nye Omikron-varianten.

Norge har opprettholdt et relativt høyt tempo i vaksinasjonsprogrammet, til tross for milde tiltak når det gjelder bruk av såkalte koronasertifikat. Per begynnelsen av 2022 er det egentlig bare svært små forskjeller mellom vaksinert eller uvaksinert, både i hverdagen når det gjelder innreise til Norge. Det ser ut til at den høye tiltroen til helsetjenestene og myndighetene har gitt positive resultater.

Til slutt er det viktig å huske på at Norge har hatt et svært gunstig utgangspunkt gitt tilgangen til inntekter fra olje og gass. De norske økonomiske reservene, også kjent som «oljefondet», gir de norske myndighetene relativt stort handlingsrom i mange ulike situasjoner – også i en pandemi. Forhåpentligvis har både verden i stort og det norske samfunnet lært mye i løpet av de to siste årene, lærdommer som vil være nyttige ved andre pandemier i fremtiden.